home ◄

back ◄

 

 

 

 

A TORINÓI LÓ

(egy szalvétára)

filmnovella

 

Jó száz évvel ezelőtt, 1889 egy maihoz hasonló napján Torinóban Friedrich Nietzsche kilép a Via Carlo Alberto hatos számú házának kapuján, talán hogy sétáljon egyet, talán a postára, a leveleiért. Nem messze, vagy akkor már nagyon is messze tőle, egy konfliskocsis – úgymond! – csökönyös lovával bajlódik. Hiába noszogatja, a ló nem mozdul, mire a kocsis – Giuseppe? Carlo? Ettore? –elveszíti a türelmét, és ostorával verni kezdi az állatot. Nietzsche a föltehető csődülethez ér, s a dühtől nyilván már tajtékzó kocsis kegyetlen színjátéka ezzel be is fejeződik. Az óriás termetű, dús bajuszú úr ugyanis – a nézők alig titkolt derültségére  – váratlanul a kocsishoz ugrik, és zokogva a ló nyakába borul. Házigazdája viszi haza, két napig mozdulatlanul és némán fekszik egy heverőn, még kimondja a kötelező utolsó szavakat („Mutter, ich bin dumm”), aztán szelíd háborodottként anyja s nővére felügyelete alatt még tíz évig él. Hogy mi lett a lóval, nem tudjuk.

(Legkésőbb Torinóban, 1979) 

 

I. Az istállóban

Ohlsdorfer és a lánya nézik a lovat. A ló alig eszik az eléje rakott szénából.

LÁNY: Öreg.

Ohlsdorfer visszakézből pofon vágja, a lány elesik. Feltápászkodik, visszamegy az apja mellé.

OHLSDORFER: Nem öreg.

Nézik a lovat. Nem mozdulnak. A ló nem nyúl a szénához.


II. A konyhában

Ohlsdorfer fát vág a tűzhely mellett. Hátul a konyha egyik félhomályos sarkában nagy rakás egymásra hányt tűzifának való. Mert egyetlen tér a ház: itt van a konyha, itt vannak az ágyak, itt van a fásszín, a kamra stb. - minden egyetlen térben, de az egészet konyhának nevezik.
Ohlsdorfer összegyűjt egy ölnyit, és odaviszi a sparherthez. Tesz a tűzre, a parázs lángra kap.
A lány vizet melegít, aztán krumplit hámoz. Kopogás. A lány a bejárati ajtó felé fordul. A férfi nem hallja. Újabb kopogás. A lány az apjára néz. Az még mindig nem hallja. Harmadik kopogás.

LÁNY: Valaki kopog.

OHLSDORFER: Senki nem mászkál ilyen ítéletidőben.

Újabb kopogás, ezúttal a bejárati ajtó melletti ablak üvegét kocogtatja meg valaki.
Ohlsdorfer lassan leereszti a földre a baltát, de nem engedi el. Int a fejével a lánynak, hogy menjen, nézze meg, ki az. A lány felkel, előre megy a bejárati ajtóhoz, kiemeli a vaspántokat, amelyek keresztbe vannak vetve az ajtón, majd a kulccsal kinyitja a zárat. Vár egy pillanatig, hátra lép, aztán kinyitja az ajtót.

VALAKI: Van valami munka?

A lány ijedten visszahőköl. Rémülten nézi a látogatót, de nem bír mozdulni, csak mered rá, mintha megigézték volna. Aztán hirtelen bevágja az ajtót. Hisztérikusan elfordítja a kulcsot a zárban, és visszateszi a vaspántokat a helyükre. Hátrálva megy vissza a konyhába. Ohlsdorfer az egyik ablaknál áll, és próbálja oldalról kifigyelni, ki áll odakint. Nem lát semmit. Visszamegy a helyére, leül a bakra, a kezébe veszi a baltát, és a lányra néz.

OHLSDORFER: Na?

A lány rémülten néz maga elé.

OHLSDORFER: KI volt az?

LÁNY: Nem tudom.

OHLSDORFER: Mit akart?

LÁNY: Nem tudom.

OHLSDORFER: Akkor ne foglalkozz vele.

Megint felkel, odamegy az előbbi ablakhoz, kinéz megint oldalról, de nem lát senkit. Visszamegy a helyére.

OHLSDORFER: Felejtsd el.

Hasítani kezdi a tüzifát.
A lány leül a konyhaasztalhoz. Ránéz az apjára.

LÁNY: Vissza fog jönni.

A férfi harmadszor is feláll, és odamegy az ablakhoz.
Senki nincs odakint.
Ohlsdorfer nyugtalan.


III. Az istállóban

Nézik a lovat.
A ló lassan rág.

LÁNY: Alig eszik.

OHLSDORFER: Majd fog.

A ló csak áll, s van a tartásában valami, amitől olyan érzést kelt, mintha enyhén imbolyogna. Abbahagyja a rágást is. Ohlsdorfer odalép hozzá, megfogja a zabláját, és belenéz a szemeibe. A ló tekintete zavaros. Idegesen el akarja rántani a fejét.


IV. A konyhában

Ohlsdorfer élezi a baltát. Lábbal hajtja a köszörűgépet. Néha egészen közel emeli a balta élét a szeméhez, és hosszasan vizsgálgatja.
A lány főz a sparthertnél.
Felemeli az egyik lábos tetejét, felcsap a gőz.

LÁNY: Kész.

Esznek. A balta ott van Ohlsdorfer lábánál, a hokedlijének támasztva.
A lány kezében megáll a kanál, felnéz, nem mozdul.

LÁNY: Hallotta?

A férfi megrázza a fejét. Eszik tovább.

OHLSDORFER: Egyél.

LÁNY: Kopogott.

OHLSDORFER: Ki fog hűlni.


V. Az istállóban

Nézik a lovat. A ló nem eszik.

OHLSDORFER: Adj neki a friss szénából.

A lány hoz egy vasvillányit, berakja a ló elé az etetőbe.

LÁNY: Nem eszik.

Állnak, nem mozdulnak, nézik.

LÁNY: Adok neki inni.

Elviszi az itatóvedret, kicseréli benne a vizet, és visszateszi a ló elé. A ló belehajol, iszik.

LÁNY: Iszik.

Nézik a lovat.

.
VI. A latrinán

A lány mozdulatlanul ücsörög az ülőkén.
Valami zaj üti meg a fülét.
Berohan a házba.

LÁNY: Hallotta?

A férfi egy nagy rönköt húz éppen a sparhert felé. Aztán nekilát a baltával.

LÁNY: Hallotta?

OHLSDORFER: Nem.

Leereszti a baltát, odamegy a bejárati ajtó melletti ablakhoz, kinéz. Aztán csak fülel.
Az asztalon a tányérokban gőzölög a leves.

LÁNY: Jöjjön enni.

Esznek.

OHLSDORFER: Milyen volt?

A lány hallgat.

OHLSDORFER: Milyen volt?

LÁNY: Nem tudom.

OHLSDORFER: Valamit csak tudsz .?!

LÁNY: Fehér lehetett a ruhája. Vagy olyan . ezüst.

OHLSDORFER: De milyen volt?

LÁNY: Olyan . csendes.

OHLSDORFER: Csendes .!

LÁNY: De nagyon csendes!

OHLSDORFER: Hát, még?

LÁNY: Túlságosan csendes, apa.

A férfi abbahagyja az evést. Felkel, kinéz megint az ablakon. Semmi. Visszamegy, elkezdi újra vágni a rönköt.
A lány is odamegy az ablakhoz. Nincsen odakint senki.

LÁNY: Félek.

.
VII. Az istállóban

LÁNY: Csak iszik.

Ohlsdorfer nem szól semmit, csak nézi a lovat.

LÁNY: Nem is nyúlt a szénához. Pont ő.

OHLSDORFER: Majd fog.

LÁNY: Csak iszik.

Zajt hallanak a kinti tombolásban. Kimennek. Ohlsdorfer mozgásán is látszik, hogy óvatos. Lassan, körbe-körbenézve visszamennek a házba. A férfi a rönkhöz megy, fel akarja venni, de a balta nincs a helyén. Keresi a felvágott hasábok közt, ideges. Aztán megtalálja. Elkezdi megint vágni a rönköt. Tesz a tűzre. A parázs lángra kap.
A lány az ágyon fekszik. Nézi a mennyezetet.

OHLSDORFER: A vacsorával mi lesz?

A lány lassan feltápászkodik. Elkezdi csinálni a vacsorát. Odarak mindent az asztalra.

Esznek.
Kint változatlan erővel tombol a vihar.

LÁNY: Már ez az ötödik napja. Hogy nem áll el.

Ohlsdorfer fel se néz a tányérjáról.

LÁNY: És nem is világosodott ki.

OHLSDORFER: Egyél.

A lány nem nyúl az ételhez. Nézi az apját. Aztán elkezd enni, néhány falat után abbahagyja. Iszik egy pohár vizet. Aztán még egy pohárral. Aztán még eggyel.

LÁNY: Ötödik napja.

OHLSDORFER: Most már elég. Egyél inkább.


VIII. A kútnál

A lány két vödörrel megy a kúthoz az udvaron. A tartásán látszik, hogy fél. Vizet húz fel, teletölti az egyik vödröt. Hirtelen abbahagyja, felnéz, hallgatózik a viharban. Visszaereszti a láncot. A másik vedret már nem tölti meg. Visszarohan a házba.


IX. Az istállóban

A férfi vizsgálja a lovat. A zablánál fogva közel húzza magához az állat fejét. Szétfeszíti a száját. Hosszan vizsgálgatja a fogait, a nyelvét. Aztán elkezdi tapogatni, ütögetni a fülét, a marját, a hasát, nyomkodja, tapogatja, aprókat ütögetve végigvizsgálja az egész testét. Végül  mind a négy lábát hosszan, alaposan végignyomkodja. Hátra megy az állásban, és lehajol: gondosan megnézi az állat székletét. Megszagolja a vizeletét.
Bejön a lány.

LÁNY: Itt van a közelben.

Az apja dühösen rákiabál.

OHLSDORFER: Inkább hozzál vizet.

LÁNY: De még van neki.

OHLSDORFER: Azt mondtam, hozzál vizet!

A lány engedelmeskedik, s a dézsából hoz egy friss veder vizet, odateszi a ló fejéhez, de az még csak oda se fordul.
Nem iszik.
A lány szorosan az apja mellé áll.
Nézik a lovat.


X. A konyhában

Alszanak.
A lány felébred. Felül. Hallgatózik.

LÁNY: Nem ment el.

Ohlsdorfer is felül az ágyában. Kikászálódik, félig ruhástól feküdt. Odamegy az ablakhoz, és hosszan kémlel kifelé. Aztán visszafekszik.

OHLSDORFER: Aludjál már.

Ohlsdorfer megigazítja magán a takarót. A balta ott van mellette, hogy elérje kézzel.


XI. A konyhában

Ohlsdorfer és a lánya a kredenc aljából köteleket húz elő. Válogatnak. Az egyik jó, a másik nem. Ha elég vastag a lány kezében a kötél, Ohlsdorfer bólint, tegye félre.
Ohlsdorfer megszámolja, mennyi gyűlt össze. Négy. Bólint.
Aztán hátra megy a konyha ellenkező szögletébe, ahol a szerszámok vannak. Kiválaszt négy vaséket. Fogja a baltát, az éket, int a lánynak.


XII. Az istállóban

Állnak a négy kötéllel meg az ékekkel a kezükben. De nem mozdulnak.
A ló a hátsó két lábára rogyva az állásban. A mellső kettőn még bír állni.
Imbolyog.
Lassan leteszik a kötelet meg az ékeket.

OHLSDORFER: Vidd vissza a házba.

A lány összeszedi a köteleket meg az ékeket, és visszarohan a viharban.
Ohlsdorfer megáll a ló fejével szemben. Próbál belenézni a szemébe. Az állat tekintete már egészen merev.
Nézik egymást.
A férfi felemeli a baltát, és lesújt az állat fejére. Azt pont a koponya közepén éri az irgalmatlanul nagy ütés.
Azonnal összecsuklik.


XIII. A kert végében

A ház mögötti kert végében, vagy száz méterre az épülettől Ohlsdorfer és a lány erősen zihálva megállnak egy percre pihenni. A ló túl nehéz kettejüknek. Körülöttük nem csillapodik a vihar. Ohlsdorfer int a lánynak, újra lehajolnak, megfogják a döglött állat lábait, és vonszolják tovább.
Aztán a férfi int, megállnak, s zihálva próbálják összeszedni maradék erejüket.
Ohlsdorfer ás. A lány még zihálva guggol a mélyülő gödör szélénél. Aztán ő is megragad egy másik ásót, és segít az apjának.
Még egy méteres mély sincs a gödör, amikor abbahagyják. Belerángatják a tetemet a gödörbe, s valahogy megpróbálják betemetni földdel. De a föld mintha nem volna elég, hol az egyik lába látszik még ki, hol a fejéből egy darab.
Lassan végeznek.
Iszonyatos erővel fúj a szél.
Teljesen előre kell hajoljanak, ahogy küszködnek vissza a ház felé. A lány folyton odasodródik az apja oldalához.

OHLSDORFER: Gyere már mögöttem!

A lány mintha nem hallaná. Továbbra is az apja oldalán marad, szorosan mellette, és riadtan néz körbe-körbe meg hátra,  ahogy haladnak előre a viharban.


XIV. A konyhában

A lány az ablaknál áll.
Ohlsdorfer egy faoszlopot próbál felvágni a konyha másik oldalán.
A sparhertben ég a tűz.
Kopogás.
Ohlsdorfer abbahagyja a munkát.

OHLSDORFER: Eredj, nézd meg.

LÁNY: Én nem hallottam semmit.

OHLSDORFER: Azt mondtam, nézzed meg!

A lány arcán látszik, hogy retteg. De leszedi a vaspántokat a bejárati ajtóról, kinyitja a zárat, aztán egy mozdulattal kirúgja az ajtót.
Odakint nincs senki.


XV. A konyhában

A lány az ablaknál áll. A bejárati ajtó előtti udvart lesi.
A férfi egy fél szekér darabjait aprítja föl.

LÁNY: Vissza fog jönni.

A sparhertben ég a tűz. A lábosban lobog a víz.
Odakint tombol a vihar.
Sötét van.
A hatodik nap.

    

▲ start of page