home ◄

back ◄

 

IDEGEN NYELVŰ PERIODIKUMOKBAN, ANTOLÓGIÁKBAN MEGJELENT MŰVEK

Works in periodicals, anthologies IN FOREIGN LANGUAGES 

 

 

1985

Hermann, der Heger. [Herman, a vadőr.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Draußen das Lamm, drinnen der Wolf. Ungarische Erzählungen 1945–1985. Literarisches Colloquium, Berlin, 1985.

1987

Iets weten. (Ford.: Erzsó Alföldy; m. m. v.: Henry Kammer.) = Bzzlletin, 1987. máj. (146. sz.) 6–8. ― Részlet a Sátántangó c. regényből. Fotóval. Uo. Kibédi Varga Áron írása a regényről: 3–5.

 1988

Hermann, der Heger. [Herman, a vadőr.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Nachts im Grase. 1988.

1989

Das letzte Schiff. [Az utolsó hajó.] (Ford.: Kardos Péter.) = Ungarn in neuer Literatur und Kunst. 1989.

1990

Der Irrtum des Blicks. = Volkszeitung, 1990. aug. 17., 34. sz. 13.

Das Sinkende Schiff. [Az utolsó hajó.] = Volkszeitung, 1990. aug. 17., 34. sz. 13.

Mein Ungarn. Ein Sturm weht vom nä chsten Jahrtausend her: Visionen vom Ende Europas in einem langen Satz. (Ford.: Hans Skirecki.) = Elle, 1990. okt.(?), 10. sz. 60.

Hitte. [Hőség.] (Ford.: Tineke van Stipriaan.) = Hongarije. Verhalen van deze tijd. Amsterdam. 1990. 142–159.

[Borbélykézen.] = Motivutveckling Symposion. Bok Förlag, 1990. 161–176.

1991

Ein Sturm weht vom nä chsten Jahrtausend her: Visionen vom Ende Europas in einem langen Satz. (Ford.: Hans Skirecki.) = Budapester Rundschau, 1991. jan. 28., 4. sz. 7.

Vor Maan’t, hinter Maan’t. = Lettre International [Berlin], 1991. 12. sz.

1992

Zwei kleine Hände am Anlaßschalter. (Ford.: Hans Skirecki.) = Akzente, 1992. jún. (3. sz.) 235–248.

Ce qu’il en est du pouvoir de l’écrivain… = Les Nouveaux Cahiers de l’Est, no. 3. (1992), 69–71. ― Ua. Nem a hérakleitoszi úton…

Das Abendessen, das im Escorial nicht sattgefunden hat. [Escorialban elmaradt egy vacsora.] (Ford.: Zsuzsanna Gahse.) = Manuskripte [Graz], 1992. szept. (117. sz.) 52–56.

1993

Werckmeistrove harmonije (osrednje poglavje). – Razprava. [Ford.: Marjanca Mihelic.] = Nova Revija [Ljubjana], 1993. márc., 209–220. ― Részlet Az ellenállás melankóliája c. regényből. Fotóval.

De camino hacia China. (Ford.: – ) = Letra Internacional [Madrid], 1993. 29. sz. 49–52.

[?] = Vilenica, 1993. aug., 185. ― A Théseus-általános egy részletével. (Vö. első kiadás, 15–16. l.)

Dritte Rede. [A harmadik beszéd.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Jelenkor antológia / Anthologie der Zeitschrift. Pécs, 1993. 258–293.

1994

Den Sista Baten. [Az utolsó hajó.] (Ford.. Ervin Rosenberg] = 9otal [Stockholm], 1994. 12. sz. 138–141.

1995

Peking-Oper. = Die Zeit, 1995. okt. 13., 42. sz. 21. ― A Pecsét van a kapukon c. novella átírt részletével.

Vecere Escorialu se nekonala. [Escorialban elmaradt egy vacsora.] (Ford.: Simona Kolmanová.) = A ’84-es kijárat. Bp., 1995. 240–249. ― Cseh és magyar nyelven.

1996

Zlo. = Světová Literatura [Prága], 1996. 3. sz. 9–13.

Troisiéme discours. [A harmadik beszéd.] (Ford.: Joëlle Dufeuilly.) = Auteurs hongrois d’aujourd hui. Paris, 1996. 205–227. ― Bev.: 203–204. Fotóval.

1997

Brief, aus wachsender Distanz. (Ford.: Hans Skirecki.) = Lettre International [Berlin], 1997. 2. sz. [jún.], 37. sz. 106–107.

1998

Allein der Sternenhimmel. Auf den Spuren Li Taibos und des chinesischen Altertums. (Ford.: György Buda.) = Lettre International [Berlin], 1998. 3. sz. (42. sz.) 52–65.

The Melancholy of Resistance. (An excerpt from the first chapter of the novel.) [Ford.: George Szirtes] = The Hungarian Quaterly, 1998. tél, 4. sz. 30–49. ― Részlet Az ellenállás melankóliája c. regényből. George Szirtes bevezetője: 32–33.

 Thy Kingdom Come: 19 Short Stories by 11 Hungarian Authors. (Ford.: Eszter Molnár.) Bp.1998.
The Last Boat. [Az utolsó hajó.] (Ford.: Eszter Molnár) 53–63.
The Bogdanovich Story. [El Bogdanovichtól.] (Ford.: Eszter Molnár) 64–79.
Életrajzi ism.: 51–52. Fotóval.

1999

Mein Gyula. [Néma a süketnek.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Die Weltwoche, 1999. okt. 14., 41. sz., 90.

Rien que le ciel e’toilé. Sur les traces de Li Tai-po. [Csak a csillagos ég. Li Tai-po és az utolsó ókori kínai birodalom nyomában.] (Ford.: Georges Kassai.) [Riport] = Dédale (Revue internationale semestrielle), 1999. autumne, 9–10. sz., 361–401. l.

2000

Dumb to the Deaf. [Néma a süketnek.] (Ford.: Molnár Eszter.) = The Hungarian Quaterly, 2000. nyár, 2. sz. 49–55.

Das Schloss von Franz Kafka. [Franz Kafka Kastélya.] (Ford.: György Buda.) = Mein Jahrhundertbuch. 51 namhafte Autoren stellen ihr Lieblingswerk des 20. Jahrhunderts vor. Weimar, 2000. 122–125.

Tras las huellas de Li Tai Po. [Csak a csillagos ég.] = Realidades ajenas. Madrid, 2000. 331–391.

2001

Vastahangan alakulo. (Ford.: Pasi Koste.) = Mukkula [Helsinki], 2001. máj.? 28–30. ― Részlet Az ellenállás melanlóliája c. regényből. Életrajzi ism.: 28. Fotóval.

Etwas wissen. (Ford.: Hans Skirecki.) = Herenhaus, 2001. 17–30. ― Részlet Sátántangó c. regényből.

Nicht auf dem heraklit’schen Weg. [Nem a hérakleitoszi úton.] (Ford.: Kristin Schwamm.) = Herenhaus, 2001. 60. ― Életrajzi ism.: 73. Ekko von Schwicho fotójával.

2002

Im den Verstand verlieren. Ästhetik in Japan und doch nicht in Japan. [Megőrülni a Paradicsomban.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Merkur, 2002. nyár (632. sz.), 1091–1102.

Die Welt geht voran. [Megy a világ előre.] (Ford.: Hans Skirecki.) = Berliner Morgenpost, 2002. szept. 8. Berliner Illustrirte Zeitung c. hétvégi mell., 5. Fotóval.

2003

Gyula, la cité des chevaliers de brume. [Néma a süketnek.] = Courrier, 2003. máj. 22–28. (655. sz.), 62–64. ― Szilágyi Lenke fotóival.

China. Verwüstung und Schwermut unter dem Himmel. Fragmente. (Ford.: Buda György.) = Lettre International [Berlin], 2003. tél, 63. sz. 76–89.

2004

It comes apart. (Ford.: Komáromy Gábor.) = 3rd bed, 2004. tavasz-nyár, 10. sz. 179–212. ― Részlet a Sátántangó c. regényből.

Like a Burning House. (Ford.: George Szirtes.) = Terrestrial Intelligence. International Fiction now. (Szerk.: Barbara Epler.) New York, 2004. New Direction Book, 345–367. ― Részlet a Háború és háború c. regényből.

2006

[Az írói hatalom természete.] (Ford.: Wang Ruiyi.) = Today Literary Magazin, 2006., tavasz (72. sz.), 79–80. ― Kínai nyelven.

Kamojäger. [Kamovadász.] (Ford.: Cristina Viragh.) = Neue Rundschau, 2006. 4. sz. (tél) 15–24.

 2007

Brüllen unter der Erde. [Üvöltés a föld alatt.] (Ford.: Christina Viragh.) = Neue Rundschau, 2007. 4. sz. (tél) 8790.

2008

Schweifwn im Stehen. (Ford.: Christina Viragh.) = Lettre International [Berlin], 2008. nyár, 138139.

Geht die Welt voran. (Ford.: Hans Skirecki.) = Lettre International [Berlin], 2008. nyár, 139.

Christo Morto. (Ford.: Heike Flemming.) [Elb.] = Neue Rundschau, 2008. 3. sz. (ősz) 534.

From where there’s no place to move. (Ford.: George Szirtes.) = The Draw Bridge [London], 2008. tél, 5. ― Részlet a Sátántangó c. regényből.

2009

The Prisoner of Urga. (Ford.: Tim Wilkinson.) = The Hungarian Quaterly, 2009. ősz (50. sz.) 2845.

2010

Ulkoista tulta. [Odakint valami ég.] (Ford.: Outi Haasi.) = Mitä olet nähnyt ja kuulut. Helsinki, 2010. 3843.

Just the one deed of courage. (Ford.: George Szirtes.) = The Draw Bridge [London], 2010. nyár (17. sz.), 2022. ― Részlet a Sátántangó c. regényből. Karikatúrával.

▲ start of page